Σύνδεση Χρηστών Inforex WebFX

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία σας

Αν υπάρχουν δυσκολίες κατά την είσοδο σας στην εφαρμογή παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας τμήμα στο τηλέφωνο 210 3255511

Είσοδος Χρήστη

Economic Calendar


Σε περιόδους ανακοινώσεων μακροοικονομικών και μικροοικονομικών γεγονότων, η διεθνής αγορά εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερης αστάθειας. Κατά συνέπεια όποιος επενδυτής ή decision-maker έχει αναξιόπιστη πρόσβαση στα μακροοικονομικά γεγονότα και καλείται να λάβει αποφάσεις επενδυτικού περιεχομένου αναλαμβάνει ιδιαίτερα μεγάλο ρίσκο.

Προκειμένου η Inforex να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς δημιούργησε το Economic Calendar, μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα και εύκολα προσβάσιμη εφαρμογή με περιεχόμενο που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενημέρωσης των επενδυτών. Το εν λόγω εργαλείο, περιλαμβάνει λεπτομερώς όλες τις παγκόσμιες οικονομικές δραστηριότητες, παρουσιάζοντας οικονομικούς δείκτες, μίκρο και μάκρο οικονομικά δεδομένα καθώς και πληροφορίες για επιτόκια και σημαντικές εκθέσεις αναφορικά με τις οικονομίες χωρών.

Το Economic Calendar (Οικονομικό Ημερολόγιο) της Inforex αποσκοπεί στον εμπλουτισμό των  ιστοσελίδων ή / και εφαρμογών οι οποίες έχουν στόχο την ενημέρωση των συνδρομητών τους.

Βασικά χαρακτηριστικά της χρήσης της εφαρμογής αποτελούν τα παρακάτω:

1) Το πλήρες περιεχόμενο της εφαρμογής διατίθεται από τους servers της Inforex σε μορφή XML με τεχνολογία push-server. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης της εφαρμογής θα πρέπει να αναπτύξει την δική του πλατφόρμα απεικόνισης.

2) Ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να στείλει στην Inforex πληροφορίες αναφορικά με το περιβάλλον που επιθυμεί να έχει και η Inforex θα αναλάβει την δημιουργία του εν λόγω περιβάλλοντος και την φιλοξενία του.

3) Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα από τα ήδη διαμορφωμένα πρότυπα της Inforex.

4) Οι ιστορικές τιμές των δεδομένων είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος, με καθεμία από τις προαναφερθείσες επιλογές να τιμολογούνται αναλόγως.

5) Όλες οι ενημερώσεις και οι αναβαθμίσεις πραγματοποιούνται αυτόματα από το News Center της Inforex.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής συνοψίζονται παρακάτω:

α) Πλήρης πρόσβαση σε οικονομικά δεδομένα παγκοσμίως.

β) Απαλλαγή των χρηστών από τις χειροκίνητες διαδικασίες ανανέωσης και διόρθωσης της εφαρμογής. Το Οικονομικό Ημερολόγιο της Inforex είναι μια οικονομικά αποδοτική εφαρμογή για την οποία ο χρήστης δεν χρειάζεται να διαθέσει περαιτέρω χρόνο για την παραμετροποίησή της.

γ) Ευελιξία στην ενσωμάτωσή της σε third party εφαρμογές.

δ) Σε επίπεδο δεδομένων, υπάρχει διαθεσιμότητα ιστορικών δεδομένων (δυνατότητα σύγκρισης) καθώς και εκτιμηθείσες ή υπολογισθείσες από την αγορά τιμές.

ε) Ύπαρξη περιοδικών οικονομικών πληροφοριών για τα επόμενα 2 έτη, τα οποία παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης σε ολοκληρωμένη πληροφόρηση εκ προοιμίου. Τα δεδομένα αυτά διευκολύνουν τους διαχειριστές στο να απαντούν ερωτήματα πελατών που αφορούν «τι νέα θα ανακοινωθούν σήμερα».

στ) Ύπαρξη ιστορικών δεδομένων 5ετίας τα οποία μπορούν να φιλτραριστούν με βάση τη χώρα στην οποία αναφέρονται, με βάση λέξεις κλειδιά (π.χ. ποσοστό ανεργίας), ημερομηνίες και επίπεδο σπουδαιότητας.

ζ) Η εν λόγω εφαρμογή διατίθεται τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά.