Σύνδεση Χρηστών Inforex WebFX

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία σας

Αν υπάρχουν δυσκολίες κατά την είσοδο σας στην εφαρμογή παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας τμήμα στο τηλέφωνο 210 3255511

Είσοδος Χρήστη

Web Solutions / Widgets


Η Inforex έχει τη δυνατότητα παροχής και εμπλουτισμού της εταιρικής ιστοσελίδας εισηγμένων ή λοιπών εταιριών του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα με χρηματοοικονομικά δεδομένα, που αφορούν την χρηματιστηριακή ενημέρωση και τις επενδυτικές σχέσεις.

 

Συγκεκριμένα έχει τη δυνατότητα  μέσω ενός συστήματος που ονομάζεται Mercury, με την χρήση web services ή μέσω έτοιμων web controls να δώσει στην εταιρική ιστοσελίδα χρηματιστηριακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο ή με καθυστέρηση.

Ενδεικτικά παραδείγματα ανάπτυξης και παροχής χρηματιστηριακών δεδομένων αποτελούν τα παρακάτω:

Γραφήματα

Πίνακες Τιμών

Calculators

Οικονομικό Ημερολόγιο

Επιτόκια τραπεζών (Euribor-Libor)

Κυβερνητικά Ομόλογα

Συναλλαγματικές Ισοτιμίες

Εμπορεύματα

Δείκτες

Σελίδα επενδυτικών σχέσεων

Ανάλυση Pivot

Πίνακας Συσχέτισης Τιμών

Ανάλυση CoT

 

και πολύ περισσότερα.