Σύνδεση Χρηστών Inforex WebFX

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία σας

Αν υπάρχουν δυσκολίες κατά την είσοδο σας στην εφαρμογή παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας τμήμα στο τηλέφωνο 210 3255511

Είσοδος Χρήστη

FXPlus


FXPlus: Δεδομένα από το ΧΑ, ΧΑΚ και Διεθνείς αγορές σε πραγματικό χρόνο μέσω δορυφόρου και internet

Εισαγωγή στο προϊόν: Λογισμικό FXPlus

Το FXPlus είναι ένα φιλικό προς τον χρήστη και αξιόπιστο επαγγελματικό προϊόν παρακολούθησης Ελληνικού Χρηματιστηρίου, μετοχών, παραγώγων και δεικτών, αλλά και Διεθνών αγορών περιορισμένης πρόσβασης. Συγκεκριμένα, πέραν των εκτενών χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την Ελληνική αγορά σε πραγματικό χρόνο (ΧΑ Επιπέδου 1 & 2, ΧΠΑ Επιπέδου 1 & 2 σε μορφή πίνακα και ticker, FTSE / ATHEX Δεικτών ΧΑ και λοιπά στατιστικά συνεδρίασης) δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα παρακολούθησης εκτενούς πληροφόρησης για Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Χρηματιστήριο Τουρκίας, καθώς και επιλεγμένων μετοχών που απαρτίζουν τους σημαντικότερους Δείκτες και τα αντίστοιχα futures των Διεθνών αγορών σε Επίπεδο 1.

Το εν λόγω προϊόν είναι βασισμένο στο MS Windows και περιλαμβάνει τεχνική ανάλυση, διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις και ειδήσεις επιπλέον των προαναφερθέντων χρηματιστηριακών πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται κατ’ επιλογή του χρήστη είτε σε πραγματικό χρόνο είτε με καθυστέρηση.

Μέσω του FXPlus και κατόπιν σχετικής ενεργοποίησης, ο χρήστης της εφαρμογής δύναται επίσης να πραγματοποιήσει trading, να αποκτήσει δηλαδή πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιό του και να προβεί σε αγοραπωλησίες μετοχών. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τον Ενημερωτικό Οδηγό μας.

Η ανανεωμένη επαγγελματική πλατφόρμα (FXPlus) εκτενούς παρακολούθησης ΧΑ, ΧΠΑ, ΧΑΚ, Τουρκίας και Διεθνών αγορών (περιορισμένης πρόσβασης) ενσωματώνει, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη, την δυνατότητα:

Online
εντολοδοσίας στην Ελληνική και Κυπριακή Αγορά, μετοχών και παραγώγων, καθώς και τις Διεθνείς Αγορές.

Πρόσβασης και παρακολούθησης στοιχείων και κινήσεων Χαρτοφυλακίου.

Παρακολούθησης χρηματιστηριακών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.