Σύνδεση Χρηστών Inforex WebFX

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία σας

Αν υπάρχουν δυσκολίες κατά την είσοδο σας στην εφαρμογή παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας τμήμα στο τηλέφωνο 210 3255511

Είσοδος Χρήστη

WebFX Plus


Η οικογένεια προγραμμάτων WebFX, είναι μια πλατφόρμα παρακολούθησης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ειδικά φτιαγμένη για χρήστες που επιλέγουν την πληροφόρηση και τη συμμετοχή τους στις οικονομικές αγορές μέσω internet.

Σε ποιους απευθύνεται
Θεσμικούς Επενδυτές
Ιδιώτες Επενδυτές
Χρηματιστηριακές Εταιρείες
Στελέχη Εισηγμένων Εταιριών

Πληροφορίες που περιλαμβάνει
Πίνακες μετοχών εισηγμένων στο XA αλφαβητικά ή ανά κλάδο (με την δυνατότητα προσθήκης μεταβλητών όπως Αξία, Ποσοστιαία Μεταβολή, Τεμάχια, Αγορά, Πώληση, Όγκος, Υψηλό, Χαμηλό, Προηγούμενο Κλείσιμο, Συνολικός Τζίρος, Όγκος Συνεδρίασης), αγοραπωλησίες των μετοχών όπως αυτές διεξήχθησαν το τελευταίο λεπτό, γραφική απεικόνιση του δείκτη ή της μετοχής της επιλογής του χρήστη, βάθος συναλλαγών, πληροφόρηση αναφορικά με την πορεία των δεικτών του ΧΑ και των Διεθνών χρηματιστηρίων, νέα της αγοράς καθώς και γράφημα τεχνικής ανάλυσης με πολλαπλές δυνατότητες παραμετροποίησης.

Πλεονεκτήματα χρήσης του WebFX Plus

• Εξατομίκευση της υπηρεσίας με χρήση της γλώσσας XML: Απεριόριστη Παραμετροποίηση - Απεριόριστα Γραφικά
Η χρήση της υποδομής “XML Based Data Window Creation”, βάσει της οποίας έχει κατασκευαστεί η πλατφόρμα WebFX Plus, δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους τελικούς χρήστες να δημιουργήσουν κατά παραγγελία πλατφόρμες παρακολούθησης και συναλλαγής δεδομένων, προκειμένου να καλύψουν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τις ανάγκες ενημέρωσής τους. Οι επιλογές και οι διαφοροποιήσεις έγκεινται τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τα γραφικά και έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία εξατομικευμένων λύσεων αναλόγως των επενδυτικών ενδιαφερόντων και προτιμήσεων του εκάστοτε πελάτη. Ουσιαστικό αποτέλεσμα των παραπάνω επιλογών αποτελεί η μετακύλιση προστιθέμενης αξίας, μέσω της παροχής εξατομικευμένων πληροφοριών στους τελικούς χρήστες της υπηρεσίας και τους πελάτες των επιχειρήσεων, πλεονέκτημα το οποίο δεν συνεπάγεται επιπλέον κόστος και προκύπτει από την απλή παραμετροποίηση του αρχείου XML.

•  Ελευθερία κινήσεων και δημιουργίας παράθυρων Δεδομένων, επικουρικών του Κυρίως παραθύρου του Προγράμματος, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη
Η πλατφόρμα WebFX Plus, φέρνει ακόμα μια καινοτομία στην παρακολούθηση δεδομένων. Ως αντικατάσταση της μονής οθόνης (MDI - Multiple Document Interface) στο Κυρίως παράθυρο του Προγράμματος, οι πελάτες - χρήστες του WebFX Plus έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν, επιπρόσθετα της ήδη υπάρχουσας Επιφάνειας Εργασίας (του Κυρίως παραθύρου του Προγράμματος), stand-alone “Widgets” με δεδομένα της επιλογής τους. Τα “Widgets” δεν σώζουν μόνο πολύτιμο χώρο στην οθόνη του χρήστη, αλλά παρέχουν επίσης ευελιξία κινήσεων δεδομένου ότι ακόμη και όταν χρησιμοποιείται άλλη εφαρμογή των Windows δεν απαιτείται η χρήση της εντολής ALT+TAB προκειμένου να παρακολουθήσει τις χρηματιστηριακές αγορές.

• Διαθεσιμότητα της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων
Οι οθόνες και τα παράθυρα που δημιουργούνται στο WebFX Plus αποθηκεύονται σε έναν κεντρικό διακομιστή (server), ώστε οι χρήστες να μπορούν να έχουν πάντοτε πρόσβαση σε ρυθμίσεις οθόνης που πιθανόν να έχουν ήδη καταχωρήσει, ακόμη και όταν συνδεθούν από άλλον υπολογιστή.

• «Πρέπει να δουλεύει σε κάθε υπολογιστή, δεν πρέπει να δημιουργεί προβλήματα στο γραφείο».
Λύση: WebFX Plus

Το πρόβλημα της ανάγκης εξουσιοδότησης χρηστών από το τμήμα ΙΤ σε εταιρίες με υψηλή ασφάλεια στην προσπέλαση δεδομένων, που συνήθως αντιμετωπίζουν στις ημέρες μας οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρείες, προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια:

1) του download εφαρμογών στους υπολογιστές των πελατών τους,
2) την είσοδό τους στους υπολογιστές με δικαιώματα administrator,
3) την εργασία σε υπολογιστές με περιορισμένα δικαιώματα χρήσης

τα λύνει το WebFX Plus.

Η πλατφόρμα του WebFX Plus προσπερνά τα παραπάνω προβλήματα χρησιμοποιώντας τεχνολογία Java (www.java.com).

• Τι Γίνεται αν οι Πελάτες Ενδιαφέρονται για Άλλες Αγορές;
Η πλατφόρμα WebFX Plus παρέχει στους πελάτες δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν τις αγορές μετοχών, εμπορευμάτων, παραγώγων, αγορών OTC, σχετική ειδησεογραφία κτλ. οι οποίες μπορούν εύκολα και γρήγορα να τροποποιηθούν και να παραμετροποιηθούν χρησιμοποιώντας ρυθμίσεις μέσω XML. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρονική περίοδος που απαιτείται για την προσθήκη καινούργιων εφαρμογών στην πλατφόρμα από τον πάροχο δεδομένων έχει μειωθεί αξιοσημείωτα.

Η οικονομική χρήση bandwidth που εξασφαλίζει το WebFX Plus επιτρέπει στις εταιρείες να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες (από τεχνολογικής πλευράς) σε μεγαλύτερο αριθμό πελατών.

Το WebFX Plus, υποστηρίζει την επιλογή Drag&Drop σε πολλές από τις εφαρμογές του. Όσον αφορά στη λειτουργικότητά του, το WebFX Plus παρέχει στους χρήστες ένα απλό, γρήγορο στην πλοήγηση και εύχρηστο γραφικό περιβάλλον που καλύπτει τα διεθνή πρότυπα.

Η ομάδα προγραμμάτων WebFX έχει πολύ-γλωσσική δομή. Λαμβάνοντας υπόψη την παγκοσμιοποίηση στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, η κάλυψη των αναγκών των ξένων επενδυτών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των παρεχόμενων από την Inforex υπηρεσιών, καθιστώντας το WebFX Plus πρότυπη πλατφόρμα παρακολούθησης δεδομένων και συναλλαγών.

Η εφαρμογή WebFX Plus παρέχει επίσης ένα σύστημα τεχνικής ανάλυσης το οποίο υπερτερεί αυτού του τυπικού χρήστη. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα διαθέτει περίπου 28 από τους πιο δημοφιλείς δείκτες, υποστηρίζει λειτουργίες όπως αυτές των γραμμών τάσεων, Fibonacci, πολλαπλών σύμβολων κτλ. δίνοντας επιπλέον στο χρήστη τη δυνατότητα να αποθηκεύει αλλαγές που έχει εισάγει στα γραφικά, στον διακομιστή (server) ή στον σκληρό του δίσκο.