Σύνδεση Χρηστών Inforex WebFX

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία σας

Αν υπάρχουν δυσκολίες κατά την είσοδο σας στην εφαρμογή παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας τμήμα στο τηλέφωνο 210 3255511

Είσοδος Χρήστη

Υποστήριξη


Επιλέξτε τις ακόλουθες κατηγορίες για να κατεβάσετε τα διαθέσιμα αρχεία υποστήριξης.

1. FXPlus Αρχεία Εγκατάστασης

File Description Size (kb)
FXPlus Setup File Αρχείο εγκατάστασης FXPlus. 65457
FXPlus Latest Update Αρχείο αναβάθμισης του FXPlus στην τελευταία έκδοση. 7582
Definitions.zip Αρχείο συμβόλων FXPlus. 246
Default Layouts.zip Αρχείο βασικών ρυθμίσεων FXPlus. 21

2. FX2000 Αρχεία Εγκατάστασης

File Description Size (kb)
FX2000 Setup File Αρχείο εγκατάστασης FX2000 έκδοση 6.4.155. 21537
FX2000 Latest Update Αρχείο αναβάθμισης FX2000 στην τελευταία έκδοση 6.7.58. 7956
Definitions.zip Αρχείο συμβόλων FX2000. 278
Default Layouts.zip Αρχείο βασικών ρυθμίσεων FX2000. 41

3. InforexMobile Αρχεία Εγκατάστασης

File Description Size (kb)
InforexMobile Apple Store Σύνδεσμος Ο σύνδεσμος για να γίνει download το InforexMobile από το Apple Store.

4. Ενημερωτικοί Οδηγοί

File Description Size (kb)
FXPlus Ενημερωτικός Οδηγός FXPlus ενημερωτικός οδηγός. 645
FXPlus Προδιαγραφές για Εταιρείες Προδιαγραφές προγράμματος για εταιρείες. 174
FXPlus Προδιαγραφές για Ιδιώτες Προδιαγραφές προγράμματος για ιδιώτες. 160
FX2000 Οδηγός Προγράμματος FX2000 οδηγός προγράμματος. 1936
InforexMobile Ενημερωτικός Οδηγός InforexMobile ενημερωτικός οδηγός. 601