Σύνδεση Χρηστών Inforex WebFX

Παρακαλώ εισάγετε τα στοιχεία σας

Αν υπάρχουν δυσκολίες κατά την είσοδο σας στην εφαρμογή παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας τμήμα στο τηλέφωνο 210 3255511

Είσοδος Χρήστη

Εταιρικό Προφίλ


Ποιοί Είμαστε

Η Inforex AΕ ως Eλληνική εταιρεία παροχής χρηματιστηριακών πληροφοριών (data vendor) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002.  Βασικός μέτοχος της εταιρείας, η οποία κατέχει και το 51% των μετοχών της, είναι η Ελβετική εταιρεία Oceantrade SA με έδρα την Γενεύη, ενώ το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο κατέχουν φυσικά πρόσωπα. Συνεργάτες της Inforex αποτελούν οι μεγαλύτερες Χρηματιστηριακές εταιρίες, Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί της Ελληνικής αγοράς πέραν των εισηγμένων εταιριών, αλλά και ιδιώτες πελάτες με ενδιαφέρον παρακολούθησης της Ελληνικής και της Διεθνούς αγοράς.

Η «αδελφή» εταιρεία της Inforex, η Foreks, ιδρύθηκε στις αρχές του 1990 ως ένα Ελβετο-Τουρκικό joint-venture και σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία από το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης αποτελεί έναν από τους κύριους data vendors της εγχώριας αγοράς, η οποία παρέχει υπηρεσίες σε τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, ιστοσελίδες και internet portals της Τουρκίας.

Η μητρική εταιρεία, η Oceantrade, ίδρυσε την Inforex έχοντας ως πρότυπο το μοντέλο της Foreks, που είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο στην Τουρκία σε μια αγορά με πολλά κοινά στοιχεία με την Ελληνική, όσον αφορά το προφίλ των επενδυτών, τις τάσεις και τα χαρακτηριστικά της αλλά και τον ανταγωνισμό. Έχοντας κατά συνέπεια ως πρότυπο το ήδη επιτυχημένο επιχειρησιακό μοντέλο αλλά και η εκ παραλλήλου συμμετοχή της Inforex σε έναν ισχυρό Όμιλο, κατέστησαν την εταιρία εξαιρετικά ανταγωνιστική, ευέλικτη και ικανή να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε σύγχρονη απαίτηση.


Σύντομο Ιστορικό

Η Inforex είναι επίσημος πάροχος πληροφοριών (official vendor) του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, του Χρηματιστηρίου της Κύπρου, του CME & Dow Jones Indexes, του CBOT, του NYSE Euronext, του Deutsche Böerse κτλ. ενώ η μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο και  οι υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες καθιστούν την εταιρία μια από τις πλέον αξιόπιστες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διατηρώντας παράλληλα ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά.

Η Inforex ξεκίνησε τις πωλήσεις και το marketing operations το πρώτο τρίμηνο του 2003 και παρά τις οικονομικές προκλήσεις των τελευταίων ετών κατόρθωσε όχι μόνο να ισχυροποιήσει σταδιακά την παρουσία της αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς χρόνο με το χρόνο αλλά και να εισάγει νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων το οποίο ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις της αγοράς. Η ισχυρή τεχνολογική υποδομή, οι διεθνείς συνεργασίες της Inforex μέσω των οποίων η εταιρία διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών και το εξειδικευμένο προσωπικό της,  είχαν εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα τα οποία αντικατοπτρίζονται στην αξιοσημείωτη πορεία της Inforex τις τελευταίες περιόδους και συγκεκριμένα στη σημαντική αύξηση της πελατειακής βάσης αλλά και του κύκλου εργασιών της.

Η Inforex έχει συγκριτικό πλεονέκτημα μέσω της συμμετοχής της σε έναν από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς Ομίλους καθώς:

· επωφελείται πλήρως των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τις συνεργασίες της μητρικής εταιρίας με τους διεθνείς οργανισμούς / χρηματιστήρια αλλά και της τεχνογνωσίας του Ομίλου,

· εκπροσωπεί έναν Όμιλο διεθνούς προσανατολισμού,

· δραστηριοποιείται και λειτουργεί ως τοπικός παίκτης στην Ελληνική αγορά, προσφέροντας στους χρήστες δυνατότητα πρόσβασης στις Διεθνείς χρηματαγορές μετοχών, παραγώγων και δεικτών.


Κρίσιμοι Παράγοντες Στρατηγικής

Η επιτυχία της Inforex στην έρευνα, ανάπτυξη, διάθεση, υποστήριξη και συντήρηση χρηματο-οικονομικών συστημάτων και προγραμμάτων δεν αντικατοπτρίζεται μόνο στο εκτενές και αυξανόμενο πελατολόγιό της το οποίο περιλαμβάνει τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας, εισηγμένες στο ΧΑ εταιρείες και πληθώρα ιδιωτών αλλά και στους ακόλουθους παράγοντες στρατηγικής:

1) Πρωτοπόρος Τεχνολογία: Όλα αυτά τα χρόνια, οι εταιρείες του Ομίλου υπήρξαν πάντοτε πρωτοπόρες στην τεχνολογία, ενσωματώνοντας τεχνολογικές καινοτομίες και νέες μεθόδους στις λειτουργίες τους, αναπτύσσοντας συνεχώς καινούργια και εύρωστα προϊόντα, με στόχο την πλήρη κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών πληροφόρησης της αγοράς.

2) Απασχόληση εξειδικευμένων στελεχών με βαθειά γνώση της τοπικής και διεθνούς αγοράς: Η
Inforex έχοντας θέσει ως κύρια στρατηγική την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν πλήρως τις μεταβαλλόμενες ανάγκες πληροφόρησης των πελατών της, έχει ενσωματώσει και καταστήσει την έρευνα και ανάπτυξη ως αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων της.

· Προκειμένου να υλοποιηθεί το ανωτέρω επιχειρησιακό μοντέλο, η Inforex ακολουθεί μεθόδους συνεχούς βελτίωσης ή / και ανάπτυξης των προϊόντων, στενής συνεργασίας της ομάδας πληροφορικής με τους ειδικούς της αγοράς και συνεχών αναβαθμίσεων των υπηρεσιών της, έχοντας ως γνώμονα τις απαιτήσεις των πελατών.


· Η Inforex έχει υιοθετήσει μία ελαστική, μη γραφειοκρατική προσέγγιση και πολιτική, η οποία επιτρέπει στα στελέχη της να αναγνωρίζουν, να «αντιδρούν» και να υιοθετούν με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα τις τάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς, επιτρέποντας ταυτόχρονα στα στελέχη πληροφορικής της εταιρίας να ενσωματώνουν, ως πρώτη προτεραιότητα τις ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς.

3) Ανταγωνιστική τιμή: Το δυνατό σημείο της εταιρείας μας βρίσκεται όχι μόνο στην πρωτοπόρο τεχνολογία και στα φιλικά προς τον χρήστη λειτουργικά προϊόντα, αλλά και στις ανταγωνιστικές τιμές τους. Η Inforex είναι πρωτοπόρος στην παροχή «cost-efficient» δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, νέων της αγοράς, εργαλείων τεχνικής ανάλυσης κτλ.

4) Υπηρεσίες Πελατών, Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση: Αυτό που διαφοροποιεί την Inforex από τους ανταγωνιστές της είναι η σημασία που δίνεται στο «management» των υπηρεσιών των πελατών, όπως και στην τεχνική υποστήριξη και συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας.


Επιχειρησιακή Υποστήριξη


Ομάδα Πωλήσεων και Marketing η οποία συντηρεί το ισχυρό δίκτυο διανομής και διεξάγει το «management» των υπηρεσιών των πελατών.

Oμάδα Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση των συστημάτων στο επιχειρησιακό περιβάλλον του πελάτη, και 

Oμάδα Υποστήριξης Πελατών η οποία αφιερώνεται εξολοκλήρου στην ανάλυση αναγκών εκπαίδευσης πελατών και είναι υπεύθυνη να παρέχει τεχνική υποστήριξη είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου είτε μέσω τακτικών επισκέψεων στο επιχειρησιακό περιβάλλον του πελάτη.

Οικονομικά Στοιχεία

Inforex SA - Ετήσιος Ισολογισμός 2012

Inforex SA - Ετήσιος Ισολογισμός 2013

Inforex SA - Ετήσιος Ισολογισμός 2014

Inforex SA - Ετήσιος Ισολογισμός 2015

Inforex SA - Ετήσιος Ισολογισμός 2016

Inforex SA - Ετήσιος Ισολογισμός 2017